Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Získajte jasný obraz o správe vášho bytového domu bez nutnosti obracať sa na
pracovníkov správcovskej spoločnosti.

V klientskej zóne si každý majiteľ bytu alebo nebytového priestoru nájde užitočné informácie, ktoré mu uľahčia získať
prehľad v správe bytového domu, napríklad:

  1. zálohové predpisy
  2. zmluvy, doklady a iné dokumenty súvisiace so správou bytového domu
  3. virtuálnu nástenku na komunikáciu so správcom
  4. vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nehnuteľností
  5. a ďalšie

Prístup do Helpdesku je udelený každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru.